top of page

樂團委員會 HKPW Committee

音樂總監及指揮 關子禮

駐團指揮   司徒震洋

 

主席    丁美雲

外務副主席  司徒震洋

內務副主席  丁芷雲

文書    蔡漢明

財政    李結婷

譜務    伍家熾

宣傳                            伍嘉琪

​舞台經理                    陳冠宏

委員       蔡家偉、曾敏儀

Music director & conductor        Steve KWAN Tsz-lai

Resident Conductor                     SZETO Chun-yeung

 

Chairman                                      Natalie TING Mei-wan

Deputy Chairman (External)       SZETO Chun-yeung

Deputy Chairman (Internal)        Violet TING Tsz-wan

General Secretary                       Horace CHOI Hon-ming

Financial Secretary                     Michelle LEE Kit-ting

Score Management Officer        Ken NG Ka-chi

Promotion Officer                        Carol NG Ka-ki

Stage Manager                             Eddie CHAN Kwun-wang

Committee                                    Norris CHOI Ka-wai, 

                                                       Esther Tsang Man-yee

bottom of page